Բրեկետները երաշխավորում են ճիշտ կծվածք, ուղիղ ատամներ և գեղեցիկ ժպիտ:

💎 Առավելություններ 💎

✅ Սխալ կծվածքի արդյունավետ ուղղում
✅ Ատամների դիրքի աստիճանական հավասարեցում և շտկում
✅ Խոսքի և ծամելու ֆունկցիայի բարելավում
✅ Երկարաժամկետ և կայուն արդյունք
✅ Տարբեր տեսակի բրեկետների ընտրության հնարավորություն

Ուղիղ, առողջ ատամներն ոչ միայն գեղեցիկ ժպիտ են պարգևում, այլև ամբողջ մարմնի առողջության ցուցանիշ են:

Գնացուցակ

ԿՈՆՏՐԱՍՏ

Facebook - CONTRAST.DENTAL Instagram - CONTRAST.DENTAL Vkontakte - CONTRAST.DENTAL  Telegram - CONTRAST.DENTAL